SICILIA BEDDA – Roy Paci & Aretuska

Sicilia bedda, Sicilia bedda,
vogghiu iucari cu ‘dda funtanedda
Sicilia bedda, Sicilia bedda,
m’ammanca assai curriri ‘nda vanedda,

l’occhi d’immiria cianu sempri ammanciari,
ca a la terra voli ‘u sangu sucari,
e a li sciacalli ca si fannu ragioni,
ca supra i templi fannu casi e casuni

Sicilia bedda, Sicilia bedda,
Prena di focu ie di suffaredda
Sicilia bedda, Sicilia bedda,
trasi ‘ndo cori, nesci de vuredda,

nun pozzu iu pinsari ca’ supra
lu strittu sarà,
na granni ummra ca lu mari oscurerà,
ca tutti i pisci mischineddi a panza all’aria e
l’occhi fora
aspettanu sulu ca quaccunu cchiù
nun mora

Sicilia bedda, Sicilia bedda,
comu nu suli, comu na vastedda,
Sicilia bedda, Sicilia bedda,
niautri a cantami cu’ tantii sturnedda,

proverdi, frasi, cunti e miniminagghi
janu paroli comu tanti tenagghi
ca picca picca a genti i uora i vulissi capiri,
fossi stu schifu si putissi finiri

Sicilia bedda, Sicilia bedda,
fammi tastari a duci nipitedda,
Sicilia bedda, Sicilia bedda,
spacca ‘n limini ie dammi n’autra fedda

cu stu finali fazzu ‘n votu ri curaggiu a mo’ genti,
da Sarausa finu a chiazza di Girgenti
Avola, Noto, Palazzolo, Solarino e Pachino
Avemu ‘n cori di speranza chinu chinu.

—> ROY PACI 


Lascia un commento